ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำเริง    คำแผลง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองสองห้อง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2