ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บัวสาย    คำแผลง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2