ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รณภพ    กล่อมเกลี้ยง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2