ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย รณภพ    กล่อมเกลี้ยง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2