ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเวทย์    ทองแบน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2