ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฐาประพนต์    อานนท์โภคิณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดท่าปอ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2