ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ฐาประพนต์    อานนท์โภคิณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดท่าปอ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2