ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุนทร    สุขรื่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านบางลายเหนือ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2