ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุนทร    สุขรื่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านบางลายเหนือ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2