ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปัญญา    มณีโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งพรหมทอง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2