ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มานะ    พรหมอยู่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านบางลายใต้
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2