ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง มณลักษณ์    ภักดีชน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2