ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สำเริง    นันตรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านบึงนาราง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2