ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ดารารัตน์    ศรีนาราง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งวัวแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2