ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมพงษ์    นรพงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดพร้าว
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2