ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประจักษ์    โคชะถา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแหลมรัง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2