ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง รัตนาวดี    ศิริแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านอ่าวนาง
สังกัด สพป.กระบี่