ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อรัญ    คันธมาศน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งทอง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2