ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ขวัญประชา    บุญจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองง้าว
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2