ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมชาย    พูลฉันทกรณ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังกระชัน
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2