ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทิพวรรณ์    กองแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1