ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชัยณรงค์    บุญหนู
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านหนองดง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2