ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยณรงค์    บุญหนู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านหนองดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2