ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปัทมา    พุทธแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านลาดไทรงาม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1