ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรัญญา    นรมัตถ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดต้นชุมแสง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2