ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุวัฒน์    วิยะรัตนกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งพะยอม
สังกัด
สพป.กระบี่