ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชิน    เภาพาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 2