ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญศรี    จันมาศ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 2