ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรชัย    แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าปอ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3