ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพโรจน์    ขาวสังข์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเสม็ดจวน
สังกัด
สพป.กระบี่