ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุปชัย    โกสีนาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเหล็ก
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3