ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรเชษฐ์    ฤทธิ์สอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำคำสมศรี
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3