ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติกร    ประจะเนย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านค้อ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3