ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เนาวรัตน์    สมกลาง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนกลอยหนองยาง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3