ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อรอุมา    แสนมี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3