ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรอุมา    แสนมี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3