ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย หมั่น    ศิริโสดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโชคชัย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3