ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายดำรงค์    ชะนะเพีย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  rong.chanapia@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4370-6104