ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ดำรงค์    ชะนะเพีย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3