ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทองไส    เทียบดอกไม้
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงยืน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3