ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรอุมา    กองฝ่าย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบุญชู
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3