ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บุญเย็น    โหว่สงคราม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หินแห่เสริมศิลป์
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3