ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญเย็น    โหว่สงคราม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หินแห่เสริมศิลป์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3