ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุวรรณ    เจ็กนอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนกลางนุกูลวิทย์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3