ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มัณฑนา    มีอำนาจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโจดบัวบาน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3