ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. ประชา    แสนเย็น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3