ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บวร    ผองขำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางใหญ่
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3