ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิวัฒน์    เททะสังข์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแก้งขิงแคง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3