ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุนทร    อามาตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3