ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัชรินทร์    พงศ์พันธุ์อัศดร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแพงหนองเหนือ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3