ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สฤษฎ์    น้อยนอนเมือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแท่นโนนหนองคู
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3