ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รุ่ง    หนูปัทยา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางสินไชย หนองหาด
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3