ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วันชัย    พงสุพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเหล่าหนองแคน
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3