ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นุชชนา    ชูปฏิบัติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3