ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เกียรติศักดิ์    ภาโส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3