ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำเร็จ    รักษาเคน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกอกหนองผือ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3