ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เติม    สีพาไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองปลาเข็ง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3